Vpis

Karate je veščina, ki temelji na pravičnosti, samodisciplini in koncentraciji. Krepi samozavest, motoriko, samospoštovanje in spoštovanje do soljudi.

Ker je vedno pravi trenutek za začetek, poteka vpis celo leto in ne glede na starost. Organizirane imamo naslednje vadbe:

Karate vrtec – obiskujejo ga otroci od 3. do 6. leta starosti. Cilji vadbe so motorični razvoj, socializacija, navajanje na disciplino in osnovni elementi karateja. Z osnovnimi elementi gimnastike, atletike in karateja krepimo koordinacijo, ravnotežje, gibljivost, samozavest in skupinsko pripadnost.

Začetniška skupina za šoloobvezne otroke in rekreativce – Cilji vadbe so usmerjeni v športno rekreacijo, skrb za zdravje, sprostitev, učenje tehnik in osnov karateja ter samoobrambe.

Nadaljevalna skupina za otroke in člane – Vadba je namenjena članom kluba, ki trenirajo eno leto ali več. Cilji vadbe so usmerjeni v športno rekreacijo, skrb za zdravje, sprostitev, učenje tehnik karateja na višjem nivoju ter samoobrambe.

Tekmovalna skupina – Vadba je namenjena članom kluba, ki so registrirani tekmovalci in tekmujejo na tekmovanjih panožne zveze in na evropskih ter svetovnih prvenstvih.

S klikom na spodnjo povezavo prenesete vpisni obrazec.